Ghid de utilizare

Ghid de utilizare

Interfața Verificator Online
Lista proiectelor
Pregătirea fișierelor
Adăugarea unui nou proiect – Detalii proiect
Adăugarea unui nou proiect – Completare și finalizare – încărcarea fișierelor
Fișiere uzuale

 

Interfața Verificator Online
HOME

 


 

Lista proiectelor


 

Pregătirea fișierelor

Salvați toate fișierele aferente proiectului în format PDF, atât paginile scrise cît și plansele.

Scanați documentele uzuale legitimații, autorizații, etc. și salvați-le în fomat PDF. La încărcarea în interfață bifțați casuța „Include la fișiere uzuale” pentru a le avea disponibile permanent și pentru a nu mai fi nevoiți să le încărcați de fiecare dată.

Scanați avize/autorizatii/certificate/etc. salvându-le în format PDF.


Adăugarea unui nou proiect
Detalii proiectAdăugarea unui nou proiect
Completare și finalizare – încărcarea fișierelor

 

 


 

Fișiere uzuale