Termeni și condiții generale

A.           DEFINIŢII ŞI TERMENI

 • ACS – denumirea generică a societății ACS GAZ Proiect S.R.L, cu sediul social în București, Str. Cpt. Ion Garbea, nr. 26, et.7, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/6474/2013, cod unic de înregistrare fiscală 31672915.
 • Verificator Online – este aplicația online din cadrul website-ului eProiectare.ro și este parte integranta a websiteului www.eproiectare.ro.
 • eProiectare – denumirea generică a domeniului eproiectare.eu și a aplicației integrate Verificator Online.
 • Cont – secţiunea din Website formată dintr-o adresa de e-mail şi o parolă care conţine informaţii despre Utilizator şi istoricul Utilizatorului în Website (comenzi, facturi, documentatii etc.).
 • Servicii – orice serviciu sau bun rezultat in urma prestarii serviciului, inclusiv documentele şi serviciile menţionate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către ACS Utilizatorului ca urmare a Contractului încheiat.
 • Contract – reprezintă contractul de prestari servicii încheiat între ACS şi Utilizator.
 • Conţinut:
  • toate informaţiile de pe eProiectare care pot fi vizualizate prin utilizarea unui echipament electronic;
  • conţinutul oricărui e-mail trimis Utilizatorului/Vizitatorului de către ACS prin mijloace electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  • orice informaţie comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al ACS, Utilizatorului, conform informaţiilor de contact specificate;
  • informaţii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de către ACS într-o anumită perioadă;
  • date referitoare la ACS.
 • Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poştă electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor şi/sau a promoţiilor desfăşurate de ACS într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea ACS cu referire la informaţiile conţinute de acesta.
 • TCG – Termeni şi Condiţii Generale – prezentul document.
 • Utilizator – persoană fizică/persoană juridică care deținte un cont . eProiectare.ro, având un contract de prestari servicii încheiat cu ACS.
 • Vizitator – persoană fizică/persoană juridică care vizitează website-ul.
 • Website – domeniul eproiectare.eu şi subdomeniile acestuia,  deținute și administrate de către societatea ACS

B.            CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE AI WEBSITE-ULUI PENTRU VIZITATORI ȘI UTILIZATORI

 1. Vizitatorul/Utilizatorul se obligă să ia la cunoștință și să accepte TCG înainte de a aplica pentru serviciile eProiectare.
 2. Accesarea, vizitarea oricărei pagini a website-ului, utilizarea serviciilor sau a informaţiilor oferite de eProiectare constituie acceptarea Utilizatorului/Vizitatorului a TCG începând din momentul accesării eProiectare.
 3. În cazul în care Vizitatorul/Utilizatorul nu (mai) este de acord cu prezentele TCG are obligaţia de a nu folosi website-ul eProiectare, serviciile eProiectare şi nici o informaţie conţinută în cadrul eProiectare.
 4. eProiectare își rezervă dreptul de a modifica TCG în orice moment.
 5. Utilizatorii/Vizitatorii sunt de acord că orice acces neautorizat la elementele ne-publice ale eProiectare sau accesul altor persoane în afara celor neautorizate la un Cont găzduit de noi reprezintă infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.
 6. Serviciile și produsele prezentate pe eProiectare nu se constituie o ofertă de niciun fel, fiind prezentate cu titlu pur informativ. Pentru a primi o ofertă din partea ACS, veți accesa secțiunea Înregistrare unde veți completa formularul prezentat. ACS își rezervă dreptul de a nu răspunde solicitării dumneavoastră. Campaniile promoționale au scop informativ și sunt valabile numai pentru Utilizatorii eProiectare.

Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

 • Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzand dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau continut multimedia prezentate pe website, sunt proprietatea exclusivă a ACS, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinuțe în acest sens în mod direct sau indirect (prin licente de utilizare și/sau publicare).
 • Vizitatorului/Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe parti, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui Continut în orice alt context decat cel original intenționat de către ACS, includerea oricărui Conținut în afara website-ului, îndepartarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al ACS asupra Continutului precum și participarea la transferul, vănzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea Continutului.
 • Este interzisă orice utilizare a Continutului în alte scopuri decat cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

Prelucrarea datelor cu caracter personal. ACS si GDPR